Reduktora pievienošana.

Visas sadzīvē un telpās lietotās propāna ierīces darbojas ar 30 mbar spiedienu. Tā kā spiediens gāzes balonā ir ievērojami augstāks, balonam jāpievieno spiediena reduktors. Pirms uzsākt darbu ar ierīci reduktora vārstam un visiem ventiļiem jābūt aizvērtiem. Balonam ar click-on vārstu spiediena reduktora pievienošana:

Padomi par drošību.

  • Kad gāzes balonu nelietojat, balona gāzes vārstam jābūt aizvērtam.
  • Kad pārtraucat grila lietošanu, vienmēr vispirms noslēdziet gāzes plūsmu no gāzes balona reduktora un tikai pēc tam – no grila.
  • Vienmēr uzglabājiet balonu vertikālā stāvoklī vietā, kur tam nav iespēju sakarst vai tikt sabojātam.
  • Neaizmirstiet regulāri pārbaudīt šļūtenes un vārstus.

 

Grila tīrīšana.

Grila režģa tīrīšanai jālieto grila birstīte. Grils jātīra uzreiz pēc tā lietošanas, kamēr tas vēl ir karsts, 10–15 sekundes apstrādājot režģi ar grila birstīti. Tad uz 5 minūtēm atstājiet grilu iespēgtu uz lielāko temperatūru, lai nobirstētie netīrumi sadeg. Ja grilu tīra, kad tas ir atdzisis, tad tīrīšanas procesam būs jāpieliek vairāk pūļu un tas prasīs vairāk laika.